กรมพัฒนาธุรกิจฯจับมือโชห่วยลดราคาสินค้า

กรมพัฒนาธุรกิจฯ จับมือโชห่วย ให้ของขวัญ ประชาชน ต่างจังหวัด จัดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชห่วยไทยคู่สังคม” ลดราคาสินค้าพิเศษ นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือ บริษัทผู้ผลิตสินค้า, ห้างสรรพสินค้า, ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง ลดราคาสินค้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน และในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้น ได้ร่วมกับร้านค้าส่ง-ค้าปลีกท้องถิ่น จัดมหกรรมลดราคาสินค้าภายใต้ชื่องาน “ค้าส่งรวมใจ โชห่วยไทยคู่สังคม” ลดราคาสินค้าเป็นพิเศษร้อยละ 20 – 80 เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาคระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 คาดว่า จะมีเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 500 ล้านบาท ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ไม่ต่ำกว่า 100 – 150 ล้านบาท จากเครือข่ายของร้านโชห่วยที่ร่วมโครงการกว่า 6,000 รายทั่วประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่า จะสามารถช่วยเพิ่มสภาพคล่องของเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการหมุนเวียนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเกื้อกูลกันในระบบ ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศ ————————————— ที่มา : […]

Read More »