crop-businessman-using-tablet-table_1098-20059

เหตุใดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่ดีขึ้นจึงเป็นส่วนสำคัญสำหรับสถานที่ทำงาน

ที่ทำงานไม่ใช่สถานที่ปลอดภัย ผู้คนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่ทำงานทุกวัน แล้วถ้ามีวิธีลดความเสี่ยงเหล่านี้ล่ะ? นั่นคือที่มาของการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย!

การฝึกอบรม WHS ในที่ทำงานให้ข้อมูลแก่พนักงานเกี่ยวกับวิธีการรักษาตัวเองให้ปลอดภัยในการทำงาน การโพสต์โดยแขก เช่น การสวมอุปกรณ์ป้องกันหรือการหลีกเลี่ยงสารอันตราย นอกจากนี้ยังสอนวิธีจัดการกับสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงาน และอาจเป็นส่วนหนึ่งของการปรึกษาหารือ WHS กับองค์กรวิชาชีพหรือนักอาชีวอนามัยในออสเตรเลีย

เหตุใดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยจึงมีความสำคัญต่อสถานที่ทำงาน

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมีความสำคัญต่อสถานที่ทำงานเพราะช่วยลดจำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในแต่ละปี มีคนจำนวนมากที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างการทำงานทุกวัน และเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถหลีกเลี่ยงได้หากได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมแก่พนักงาน รับจดทะเบียนบริษัทนอกจากการป้องกันการบาดเจ็บแล้ว การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานฟื้นตัวจากอุบัติเหตุได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย

เมื่อคนงานรู้วิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ก็มีโอกาสน้อยที่จะได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยให้พวกเขาปลอดภัย แต่ยังช่วยให้ธุรกิจไม่สูญเสียเงินเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของพนักงาน

ทุกธุรกิจควรลงทุนในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เป็นการลงทุนที่จะช่วยประหยัดเงินของธุรกิจได้ในระยะยาว

โปรแกรมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดมีประโยชน์อะไรบ้าง?

โปรแกรมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดมีประโยชน์หลายประการ ได้แก่ :
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของคนงานลดลง
โอกาสในการรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยน้อยลง
ลดต้นทุนการชดเชยคนงาน

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก การลงทุนในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสามารถให้ประโยชน์มหาศาลและทำให้ธุรกิจปลอดภัยจากอันตราย มีหลายสิ่งที่จำเป็นต้องครอบคลุมในด้านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ได้แก่ :

อนุญาตให้ทำงานประเภทใดในที่ทำงานของคุณ
วิธีการใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี
เทคนิคการยกที่ถูกต้องและอีกมากมาย!

ควรรวมทุกด้านเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนไซต์งาน การใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นถึงสิ่งที่จำเป็นต้องเข้าสู่โปรแกรมความปลอดภัยของบริษัท จะช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงค่าปรับเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลรวมทั้งลดเบี้ยประกันเมื่อเวลาผ่านไป

องค์ประกอบสำคัญของการฝึกอบรมในสถานที่ทำงานที่ดีอาจรวมถึง:

ดูแลให้พนักงานทราบว่ามีอันตรายใดบ้างที่ไซต์งานของตน
ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการอยู่อย่างปลอดภัยในขณะที่ปฏิบัติงานบางอย่าง
ฝึกอบรมพนักงานในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออย่างเหมาะสม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานรู้วิธีใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสม
ทำความคุ้นเคยกับวิธีการรายงานอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหรือข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นที่ไซต์งาน
รู้ว่ามีวัสดุอันตรายใดบ้างที่อยู่รอบตัวคุณและรู้วิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเหล่านี้
อุปกรณ์ทำงานอย่างไรและใช้งานอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

เจ้าของธุรกิจจะสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จ มีส่วนร่วม และโต้ตอบได้อย่างไร

การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานโดยทั่วไปจะดำเนินการโดยผู้ฝึกสอนหรือที่ปรึกษาภายในบริษัท ต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการในการออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม รวมถึงความรู้เดิมของผู้ฟัง ระดับการรู้หนังสือ และรูปแบบการเรียนรู้ ควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยด้วย

วิธีการบางอย่างในการทำให้การฝึกอบรม WHS ในที่ทำงานมีส่วนร่วมและโต้ตอบได้มากขึ้น ได้แก่:

ใช้กรณีศึกษาหรือตัวอย่างในชีวิตจริงเพื่อแสดงประเด็นต่างๆ
แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่ออภิปรายหัวข้อหรือตอบคำถาม
รวมกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงบทบาทสมมติ แบบฝึกหัดการแก้ปัญหากลุ่ม หรือแบบทดสอบ
การใช้คลิปวิดีโอ แอนิเมชั่น หรือเครื่องมือแบบโต้ตอบ
เปิดโอกาสให้คนงานได้ซักถามและแบ่งปันประสบการณ์ของตนเอง
ให้เวลาสำหรับการอภิปรายและไตร่ตรองหลังจากแต่ละโมดูล

วิธีเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมประเภทนี้

การดำเนินโครงการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ดีในที่ทำงานของคุณเป็นสิ่งสำคัญ คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายโดยปรึกษากับมืออาชีพด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน หรือนักสุขลักษณะในการทำงานในออสเตรเลีย

ควรพัฒนาระบบที่คำนึงถึงความต้องการเฉพาะของทุกธุรกิจ โปรแกรมต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดตามวิวัฒนาการเมื่อเวลาผ่านไป

การฝึกอบรมมีความสำคัญไม่เพียงแต่สำหรับลูกจ้างแต่สำหรับนายจ้างด้วย เพราะพวกเขาจำเป็นต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบของตน นายจ้างควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ทันสมัย ซึ่งกำหนดความมุ่งมั่นของนายจ้างที่มีต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนายจ้างที่จะต้องทำให้ชัดเจนว่าพวกเขาจัดการฝึกอบรมประเภทใดในระหว่างการปฐมนิเทศนอกสถานที่หรือในช่วงเวลาอื่นตลอดการจ้างงาน การดำเนินการเหล่านี้