crop-businessman-using-tablet-table_1098-20059

ทัศนคติของพนักงานต่อสุขภาพและความปลอดภัย

พิจารณาหัวข้อต่างๆ เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของการดูแลทำความสะอาดสำหรับฟาร์มหรือการดำเนินการทางการเกษตรอื่นๆ

ประการแรกมักเรียกว่า “ความเพียงพอ” ของสถานที่ทำงาน โดยพื้นฐานแล้วหมายความว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่สถานที่ทำงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้มีองค์ประกอบบางอย่างที่ทำให้สถานที่ทำงานนั้นปลอดภัย

การดูแลบ้าน หมายถึง การประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับบริการในประเทศและเชิงพาณิชย์

การดูแลทำความสะอาดสามารถกำหนดได้ว่าเป็นการดูแลทุกด้านของการดำเนินการ มีไว้เพื่อให้สะอาด รับจดทะเบียนบริษัทแขกโพสต์เรียบร้อย และปลอดภัย

คุณต้องรักษาพื้นที่ต่างๆ ให้ปลอดภัยและสะอาดในฟาร์มเกษตร

การทำฟาร์มแบบดั้งเดิมหมุนรอบเครื่องจักรการเกษตร ซึ่งรวมถึงรถเกี่ยวข้าว รถแทรกเตอร์ รถเอนกประสงค์ และรถยนต์และรถบรรทุกต่างๆ

คุณอาจพบสารเคมี เครื่องจักร และเครื่องมือที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของฟาร์ม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

การดูแลทำความสะอาดคือการทำให้แน่ใจว่าทุกพื้นที่ปลอดภัย

พื้นที่ใดๆ ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็น “พื้นที่ทำงาน” ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร ปศุสัตว์ หรืออย่างอื่น จะต้องระบุว่าเป็นเขตอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ควรใช้โปรโตคอลการดูแลทำความสะอาดที่เข้มงวด

แนวทางปฏิบัติในการดูแลทำความสะอาดที่ดีที่สุดคือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม วิธีการใช้สิ่งของเหล่านี้ และวิธีแก้ไขหรือซ่อมแซมข้อผิดพลาดหรือการรั่วไหล

โปรโตคอลที่ไม่ได้นำมาใช้ในแนวทางปฏิบัติด้านการดูแลทำความสะอาดที่ดีอาจนำไปสู่อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ การดูแลทำความสะอาดอาจเป็นมาตรการป้องกัน ทั้งหมดอยู่ที่ทัศนคติและการฝึกฝน

โปรโตคอลการดูแลทำความสะอาดที่ดีที่สุดสนับสนุนให้ผู้คนรักษาพื้นที่ของตนให้สะอาด ซึ่งอาจรวมถึงการเก็บเศษหรือขยะที่หลงเหลืออยู่และขั้นตอนการทำความสะอาดที่เป็นทางการมากขึ้นกับผู้คนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่นั้นได้รับการทำความสะอาดตามกำหนดเวลาปกติ

การจัดเก็บเป็นสิ่งสำคัญทั้งในระดับปฏิบัติและในความคิดของการดูแลทำความสะอาดที่ดี ในพื้นที่นี้ มีการใช้คำโบราณว่า “หัวที่เป็นระเบียบ” บริเวณที่ดูรกอาจบ่งบอกว่ามีการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยหรือเลอะเทอะ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่ออันตรายอื่นๆ

ความปลอดภัยเป็นเป้าหมายหลักของการดูแลทำความสะอาด หลายคนมองว่าความปลอดภัยและสุขภาพของครอบครัวเป็นสิ่งที่น่าละอายหรือใช้เป็นข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย มันค่อนข้างตรงกันข้าม เป็นการทำความเข้าใจว่าความเสี่ยงทำงานอย่างไรเพื่อตัดสินใจว่าความเสี่ยงนั้นยอมรับได้หรือไม่ และดำเนินการป้องกันที่จำเป็น

มีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณาเมื่อพูดถึงความสำคัญของการดูแลทำความสะอาดที่เกี่ยวกับการทำฟาร์มหรือฟาร์ม

ประการแรกมักเรียกกันว่าความปลอดภัยและความมั่นคงของสถานที่ทำงาน นี่หมายความว่าสิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าที่ทำงานของคุณปลอดภัย

ประการแรกคือเพื่อให้แน่ใจว่าทางเดินและทางเดินทั้งหมดทั่วทั้งไซต์งานอนุญาตให้ผู้คนใช้งานได้อย่างปลอดภัย

แสงสว่างต้องเพียงพอและปลอดภัยสำหรับสถานที่ทำงาน พนักงานควรตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดให้มีไฟฉุกเฉินในกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือไฟไหม้ที่อาจขัดจังหวะการไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม การระบายอากาศเป็นสิ่งสำคัญ อาคารฟาร์มจำนวนมากและพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ อาจมีประโยชน์หลายอย่าง ซึ่งอาจรวมถึงการจัดเก็บอาหารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ การระบายอากาศที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ

จำเป็นต้องเลือกชนิดของพื้นให้เหมาะสมกับสถานที่ทำงาน คุณต้องมีทางลาดและพื้นกันลื่นทั่วทั้งอาคาร เพื่อให้ใครก็ตามที่เคลื่อนย้ายหรือบรรทุกเครื่องจักรหรือสินค้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย

อาจมีขอบคมในพื้นที่ทำงานหลายชิ้นที่มองเห็นได้หรือซ่อนไว้แทบไม่ได้ ต้องถอดประตู โครง โต๊ะ หรือโครงสร้างภายในสถานที่ทำงานที่มีขอบคมออก ไม่รู้ว่ามีอยู่ก็เพียงพอแล้ว

คมมีดจะกลายเป็นอาวุธอันตรายได้อย่างรวดเร็วหากไม่จัดการทันที

สถานที่ทำงานที่ออกแบบมาอย่างดีควรมีป้ายมากมาย ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้พนักงานทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความปลอดภัยจากอัคคีภัยด้วย

จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้คนจะต้องสามารถไปตามเส้นทางที่ชัดเจนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิด

ฟาร์มหลายแห่งใช้รอกในพื้นที่ต่างๆ ของอาคาร สิ่งสำคัญคือรอกต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ใช่เรื่องดีที่จะพบว่ารอกไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในขณะที่จำเป็นต้องใช้ โปรโตคอลเฉพาะสำหรับรอกควรแสดงเมื่อได้รับบริการและโดยใคร

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในหลาย ๆ ด้านคือ การดูแลให้ห้องสุขาและสิ่งอำนวยความสะดวกในการล้างมือ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ สะอาดและได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อสุขภาพ

ทัศนคติเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดในการดูแลทำความสะอาดภายในการดำเนินงานด้านการเกษตร ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อพนักงานทำงานเป็นเวลานานและไม่เปิดรับการเปลี่ยนแปลง

การต่อต้านนี้ไม่ได้เกิดจากข้อกังวลในทางปฏิบัติเสมอไป แต่มักเป็นผลมาจากความปลอดภัยและนิสัย เมื่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน